Zásady ochrany osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů na webu www.makys.cz je:

MAKY style s.r.o. zastoupená Markétou Komlošovou, BA

IČO: 63472171

DIČ: CZ63472171

Sídlo: / provozovna: Národní třída 22, Hodonín, 69501

Společnost MAKY style s.r.o. je registrovaná pod spisovnou značkou C 20092/KSBR Krajský soud v Brně, která provozuje webové stránky www.makys.cz . Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jak mě můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte mě na e-mailové adrese: info@makys.cz .

Jaké údaje zpracovávám a proč?

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych Vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah. Jednotlivé důvody zpracování: E-mailové adresy, unikátní návštěva webu, jste-li  čtenářem. E-mailem mě můžete kontaktovat, v případě zájmu o spolupráci semnou, nebo v případě nákupu zboží z e-shopu. Zpracovávám váš e-mail, který používám pouze ke komunikaci s Vámi. V případě, že mě kontaktujete, si můžeme, v rámci zlepšení komunikace, vyměnit telefonní číslo, které mimo naši osobní komunikaci, nebo zprostředkování přepravní společnosti v rámci doručení zboží spolu s vašim celým jménem a adresou bydliště, neukládám a nepředávám žádné další straně bez vašeho souhlasu.

Osobní údaje zpracovávám výhradně po dobu trvání vašeho souhlasu.

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:

Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ a DIČ (jen u podnikatelů), informace o objednaném zboží.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je zejména dodání zboží nebo např. zaslání konkrétních pokynů před konáním živé akce apod. Přitom zpravidla půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ a DIČ (jen u podnikatelů), informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili (včetně údajů o ceně). Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Předávání osobních údajů třetím osobám.

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  1. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
  2. Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, e-mail, pohlaví, informace o tom, na co v mailu klikáte a kdy maily nejčastěji otvíráte. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. Pro účely přímého marketingu zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce, pokud nedojde k ukončení zasílání požadavkem z vaší strany.
  3. Abychom vám mohli nabízet produkty na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „newsletter“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt (nebo je to pokyn pro expedici zboží atd.). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, externí zajištění administrativy, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a přepravci (při fyzickém zasílání zboží). Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Vaše údaje skrz zabezpečený e-shop jako: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa bydliště – zpracovává pověřenec a správce pro můj web www.makys.cz  Benny Krobot a to výhradně a pouze na mých stránkách v systému určeném pro správu obchodu a chodu objednávek, aby zabezpečil vaši ochranu soukromí ze strany webu –  Kontakt (email@vitruvian.name)

Na webu používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to: Poskytovatelé hostingu a serverových služeb​ www.wedos.cz
– správa doménWEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708      – měření statistik – Analytické nástroje – Google Analytics – statistiky návštěvnosti webuGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii.

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti s dodáním zboží), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv, a to především v případě, že jste nebo chcete být naším obchodním partnerem jako podnikatel).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, s výjimkou případů, kdy bychom bez poskytnutí údajů nebyli schopni splnit náš závazek, typicky dodat objednané zboží (pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli). Jinak nám povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ a DIČ (jen u podnikatelů) IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, pohlaví, fotografie z našich živých setkání/akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí, údaje obsažené ve vaší referenci.

Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme takové údaje.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů.

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (zámeček, co je vedle mé URL adresy) a zabezpečila vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.​

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů​.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte prosím mého správce prostřednictvím e-mailu: ​email@vitruvian.name. Máte právo na informace, které si právě teď čtete. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.​ Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.​ Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.​ Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.​ Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. ​V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.​ O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.​

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat, a případné pochybení napravit.​

Mlčenlivost.

Jsem povina zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů semnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti od 20.6. 2022.

Cookies

Co jsou soubory cookies? Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Proč používám cookies?

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Cookies používám pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké cookies používám? Používám několik typů cookies, moje vlastní i externí soubory získané od partnerů, se kterými spolupracuji. Soubory využívané na mých stránkách mohou být rozděleny na následující typy: Analytické cookies – sbírají informace o tom, jak uživatel využívá webovou stránku, o typu webové stránky, ze které byl návštěvník přesměrován, o počtu návštěv uživatele a o statistikách webové stránky. Tyto soubory nezaznamenávají osobní data, ale jsou používány pro shromažďování statistik webové stránky. Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Jak mohu odstranit, nebo zablokovat cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefuknční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari. Informace shromážděné pomocí cookies mi neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se mi je nerozhodnete sami poskytnout.

Koho využívám pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Vaše Maky

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0