OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

www.makys.cz

Prosím, přečtěte tyto všeobecné obchodní podmínky (v dalším textu označované již jen jako „VOP“).
Najdete v nich informace, které podle platné legislativy musíte mít k dispozici dříve, než kliknete na objednávací tlačítko.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.makys.cz .Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

2 . VYMEZENÍ POJMŮ – Aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

Dodavatelem/prodávajícím – se rozumí podnikatel a zároveň provozovatel internetového obchodu (eshop) www.makys.cz:

Markéta Komlošová

MAKY style s.r.o. zastoupená Markétou Komlošovou, BA

IČO: 63472171

DIČ: CZ63472171

Sídlo: / provozovna: Rodinova 720/2, Hodonín, 69501

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu 282450244/0300

Spisová značka: C 20092/KSBR Krajský soud v Brně

Dodavatel/prodávající je plátcem DPH

Kupující – je zákazník našeho internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není:

a) kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

b) kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem. Kupujícím je ten, kdo s námi prostřednictvím webového rozhraní nebo na základě svojí telefonické objednávky uzavře kupní smlouvu, kterou koupí zboží z našeho e-shopu. I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, který si zboží koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost). Pokud máte zájem o velkoobchodní spolupráci, můžete nás ohledně dalších informací kontaktovat na kontakt: info@makys.cz

Proces uzavírání Smlouvy je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní nebo ústní telefonickou objednávkou) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

U jednotlivých položek zboží je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Protože jako Prodávající jsme plátci daně z přidané hodnoty (DPH), jsou ceny uváděné na webovém rozhraní včetně DPH. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v čl. VI. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat” je již uvedena včetně dopravného a balného.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH.

4. ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZBOŽÍ (POPŘ. CENY ZA DOPRAVU)

Cenu zboží je možné v plné výši uhradit:

– v hotovosti osobně při převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese – provozovna: Národní třída 22, Hodonín, 69501. V provozovně je možné platit i platební kartou a mobilem na QR platbu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

– bezhotovostním převodem kupní ceny předem na bankovní účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (číslo objednávky nebo faktury), který platbu identifikuje.

Maximální doba pro uhrazení kupní ceny bezhotovostním převodem je 7 dní od provedené objednávky (rozhodující je datum připsání částky na účet prodávajícího). Po uplynutí 7 dnů prodávající v případě neuhrazení kupní ceny bude kontaktovat kupujícího elektronickou upomínkou. Pokud kupující ani po té neuhradí kupní cenu do 3 dnů nebo případně nepožádá prodávajícího o prodloužení termínu úhrady, bude objednávka prodávajícím automaticky stornována a prodávající odstoupí odstoupit od smlouvy, což oznámí kupujícímu elektronickou zprávou (emailem).

V případě zakázkové výroby :

  1. Objednatel je povinen převzít zakázku nejpozději do deseti dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k převzetí. Výzva může být realizována telefonicky, emailem, doporučeným dopisem či jinou formou. V případě, že Objednatel je v prodlení s převzetím zakázky, může Poskytovatel dílo prodat a výtěžek z prodeje si ponechat. Uhrazená záloha na cenu zakázky propadá ve prospěch Poskytovatele.
  2. Pokud Objednatel změní tělesné míry do doby předání zakázky, nenese Poskytovatel za tuto skutečnost odpovědnost. Poskytovatel může,pokud je to možné, na náklady Objednatele upravit zakázku dle nových rozměrů

5. CENA DOPRAVY

Cena dopravy je hrazená kupujícím. Cena dopravy je včetně balného.

a) pro Českou republiku

Nejvýhodnější doručení na adresu (prostřednictvím společnosí Zásilkovna nebo Uloženka a jejich partnerů) –  109 Kč (do 5 kg), 135 Kč (do 10 kg) a 145 Kč (do 30 kg) vč. DPH.

Česká pošta (doručení na adresu) prostřednictvím společností Zásilkovna nebo Uloženka  – 139 Kč (do 5 kg), 159 Kč (do 10 kg), 189 Kč (do 20 kg) vč. DPH.

Na odběrrné místo společnosti Uloženka, které si zákazník vybere na webových stránkách ulozenka.cz nebo stránkách prodejce v sekci Informace/ Partneři a jejich pobočky – 75 Kč (do 2 kg), 89 Kč (do 10 kg) a 129 Kč (do 20 kg) vč. DPH.

Na odběrné místo společnosti Zásilkovna, které si zákazník vybere na webových stránkách zasilkovna.cz nebo stránkách prodejce v sekci Informace/ Partneři a jejich pobočky –  75 Kč (do 5 kg), 169 Kč (do 10 kg) vč. DPH.

b) pro Slovenskou republiku

Balíkem Slovenské pošty (na adresu) prostřednictvím společností Zásilkovna nebo Uloženka – 137 Kč (do 1 kg), 154 Kč (do 2 kg), 184 Kč (do 5 kg), 213 Kč (do 10 kg) a 233 Kč (do 30 kg) vč. DPH.

Doručením na adresu prostřednictvím společností Zásilkovna nebo Uloženka a jejich partnerů –  137 Kč (do 1 kg), 154 Kč (do 2 kg), 174 Kč (do 5 kg), 204 Kč (do 10 kg) a 253 Kč (do 30 kg) vč. DPH.

Na odběrrné místo společnosti Uloženka, které si zákazník vybere na webových stránkách ulozenka.cz nebo stránkách prodejce v sekci Informace/ Partneři a jejich pobočky – 109 Kč (do 2 kg), 129 Kč (do 10 kg) a 159 Kč (do 20 kg) vč. DPH.

Na odběrné místo společnosti Zásilkovna, které si zákazník vybere na webových stránkách zasilkovna.cz nebo stránkách prodejce v sekci Informace/ Partneři a jejich pobočky –  99 Kč (do 5 kg), 169 Kč (do 10 kg) vč. DPH

6. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Seznam zboží v internetovém obchodě je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání kupující vybere zboží, řádně, úplně a pravdivě vyplní objednávkový formulář. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně ceny za dopravu, a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a je závazná. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale až elektronicky zaslané potvrzení označené jako “konečné potvrzení objednávky'” či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, v okamžiku jeho převzetí.

7. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Prodávající i kupující mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme způsobem s vámi dohodnutým, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Kupní smlouvy.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si společně dohodnou. V případě, že je zboží vyráběno jako zakázkové šití “na míru”, tj. dle tělesných mír zákazníka, nelze objednávku po potvrzení zrušit, rovněž nemá zákazník právo na vrácení ať už uhrazené zálohy, či uhrazené celkové sumy. Na zakázkové šití se nevztahuje právo zákazníka vrátit zboží do 14 dnů od převzetí. Zboží lze pouze reklamovat, v případě, že má zákazník pocit, že nesedí, jak by mělo. V takovém případě nás kontaktujte a domluvíme možný termín schůzky, nebo se domluvíme, jak zboží upravit na naše náklady.

8. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od konečného potvrzení objednávky a v případě zboží vedeného v e-shopu jako skladem. Nejedná se o zakázkovou výrobu, kde je doba dodání smluvní na základě dohody o vyhotovení. O případném prodloužení dodací lhůty bude kupující včas informován.

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží skladem připravíme k expedici (tj. předáváme přepravci) obvykle do týdne po připsání kupní ceny na náš účet (anebo u dobírky a osobního odběru do týdne po potvrzení přijetí objednávky), ovšem snažíme se o expedici do 5 pracovních dnů.

  1. BALNÉ – Balné je již obsaženo v kupní ceně.
  2. NÁKLADY NA DOPRAVU – Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu dodání a zvoleném přepravci. Konkrétní částky nákladů na jednotlivé způsoby dodání s využitím konkrétních přepravců naleznete v samostatném odkazu na webovém rozhraní. Cena dopravy se zobrazuje i v průběhu objednávky a vidíte ji i v souhrnu objednávky.

a) prostřednictvím přepravce

Místem dodání zboží se považuje adresa stanovená kupujícím v objednávce. Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, ceny za dopravu jsou uvedeny v bodě 5 těchto obchodních podmínek.

Za splnění dodání zboží dodavatelem se považuje předání objednaného zboží přepravci, kterého si zvolil kupující v objednávce.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku v českém jazyce.

Pro případ, že zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, nebo kupujícím odmítnuté, je toto jednání (resp. opomenutí) kupujícího považováno za jeho porušení kupní smlouvy a prodávající má právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a náklady spojené s odesláním zásilky. O přijetí, zpracovávání a odeslání objednávky je kupující informován elektronickou zprávou (emailem) na emailovou adresu uvedenou ve svém zákaznickém profilu. Veškeré argumentace a odůvodnění nepřevzetí či odmítnutí zásilky (např. neobdržení výzvy od doručovatele, neobjednání zboží) je považováno za čistě účelové. Kupující má právo do 7 dnů po obdržení elektronické zprávy o uvedeném porušení kupní smlouvy aktivně požádat o opětovné zaslání objednaného zboží. V takovém případě prodávající naúčtuje kupujícímu k úhradě pouze nové náklady (poštovné) spojené s opětovným odesláním zboží kupujícímu. Smluvní pokuta v tomto případě nebude účtována.

Pokud kupující nepožádá do 7 dnů o opětovné zaslání objednaného zboží nebo zaslání odmítne, bude mu vystavena elektronická faktura na náklady spojené s odesláním zásilky včetně smluvní pokuty. V případě neuhrazení faktury bude pohledávka postoupena k právnímu vymáhání.

Převzetí zboží

Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

Prodávající doporučuje kupujícímu prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučuje sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Z tohoto důvodu lze kupujícímu doporučit před podpisem pečlivě zkontrolovat obal a i samotné zboží.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci:

Česká pošta:

Reklamace mechanického poškození – Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. V případě poškození obalu lze doporučit zásilku nepřebírat nebo uplatnit reklamaci nejpozději do 24 h na příslušné poště dle dodací adresy nebo popřípadě kontaktovat centrum České pošty na telefonu 800 104 410.

Uloženka a Zásilkovna (včetně jejich smluvních partnerů):

Reklamace mechanického poškození – Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. V případě poškození obalu lze doporučit zásilku nepřebírat nebo sepsat na výdejním místě zápis o škodě (dle smluvních podmínek konkértního přepravce). S poškozenou zásilkou by nemělo být manipulováno, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém byla zásilka doručena. Zásilka nesmí být bez souhlasu dopravce likvidována nebo přepravována na jiné místo. U poškozených zásilek je Zákazník, Příjemce i Poskytovatel povinnen umožnit ohledání Zásilky také zástupci pojišťovny Poskytovatele.

b) osobním odběrem

Zboží je kupujícímu v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před převzetím prohlédnout.

V případě, že kupující zvolil v objednávce zaplacení kupní ceny v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího a v uvedené lhůtě 3 pracovních dnů zboží nezaplatil a nepřevzal, zašle prodávající kupujícímu elektronickou upomínku. Pokud kupující ani po té kupující zboží nezaplatí a nepřevezme v dodatečné lhůtě 3 pracovních dnů po odeslání upomínky nebo případně nepožádá prodávajícího o prodloužení této lhůty, bude objednávka prodávajícím automaticky stornována a prodávající odstoupí odstoupit od smlouvy, což oznámí kupujícímu elektronickou zprávou (emailem).

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DÁLKOVÉ KOMUNIKACE

Je-li kupujícím spotřebitel, a NEJEDNÁ-LI SE O ZAKÁZKOVOU VÝROBU!!, může do 14 dnů od převzetí objednaného zboží v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit prodávajícímu.

Rozhodne-li kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky. Po jejich splnění bude prodávajícím kupujícímu vrácena kupní cena:

a) odeslat listinný dopis nebo email na adresu prodávajícího s textem: “Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte, prosím, číslo účtu).” Datum a podpis Alternativně lze odstoupit od smlouvy jiným projevem vůle, ze kterého bude zřejmé, že spotřebitel chce od smlouvy odstoupit – spotřebitel by tento projev vůle měl ve vlastním zájmu učinit písemnou formou.

b) zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na své náklady na adresu kupujícího, musí být v původním a neporušeném obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi, dále kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Prodávající musí zboží vrátit pouze běžnou balíkovou poštou. Vrácené zboží zaslané na dobírkou nebude prodávajícím přijato. Kupujícímu lze doporučit zboží pojistit.

c) toto právo se nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno.

V případě, že kupující splní všechny výše uvedené podmínky, zašle prodávající uhrazenou kupní cenu sníženou o náklady na dopravu zboží kupujícímu (poštovné a doběrečné uvedené na daňovém dokladu) prostřednictvím bankovního převodu na účet kupujícího nebo složenkou na adresu určenou kupujícím, a to zpravidla do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodávajícím. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čehož nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno kupujícím na náklady kupujícího zpět, na což bude prostřednictvím elektronické zprávy kupující včas upozorněn. V takovémto případě, je kupující povinen předem uhradit prodávajícímu náklady na dopravu souvisejících s opětovným odesláním zboží. Dokud tak neučiní, není prodávající povinen zboží zaslat zpět kupujícímu.

Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě, že je zboží vyráběno jako zakázkové šití “na míru”, tj. dle tělesných mír zákazníka, nelze zboží vrátit ani vyměnit, rovněž nemá zákazník právo na vrácení ať už uhrazené zálohy, či uhrazené celkové sumy. Zboží lze pouze reklamovat, v případě, že má zákazník pocit, že nesedí, jak by mělo. V takovém případě nás kontaktujte a domluvíme možný termín schůzky, nebo se domluvíme, jak zboží upravit na naše náklady.

Vždy se snažíme, aby naše zboží dokonale padlo, a abychom uspokojili naše zákazníky. Takže uděláme maximum, abychom nedokonale padnoucí zboží upravili k Vaší spokojenosti. TOTO PRAVIDLO se vztahuje také na zboží skladem. Pokud se vám kousek líbí, jen byste potřebovali nějaké úpravy, např. zkrátit délku, zúžit či povolit, neváhejte nás kontaktovat. Poradíme, jak se změřit, nebo vyfotit. Zašlete nám zboží následně zpět a dle vzájemné komunikace zboží upravíme. Náklady na úpravy i oboustranou dopravu hradí kupující. Výše ceny úprav bude zákazníkovi oznámena PŘEDEM, a zboží bude upraveno až po odsouhlasení kupujícím.

10. ODSTOUPENÍ ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu, kterou uvedl v objednávce.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky a doporučení ohledně praní a údržby zboží, a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Kupující by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží a že tak souhlasil s vnější bezvadností doručené zásilky, která je předpokladem nepoškození vlastního zboží při přepravě.

a) záruka

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců pro kupující-spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího-který není spotřebitel, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

– jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

– jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

– jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

– jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním, neodbornou manipulací se zbožím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem na kontakty uvedené v čl. II. VOP. Reklamované zboží prosím doručte osobně, poštou či obdobným způsobem na naši adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi. K reklamaci připojte popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzen

b) rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

– bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě

– prostřednictvím opravy

– přiměřeným snížením kupní ceny

– náhradním dodáním zboží

– odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

  1. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
  2. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Při vyplňování závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím (např. jméno, příjmení, tel.číslo, e-mailová adresa a poštovní adresa) a o jeho nákupech, viz. odkaz “Prohlášení o ochraně soukromí” v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0